24 Ιούλ 2024
READING

Πως η ΕΕ θέλει να σταματήσει το Greenwashing;

3 MIN READ

Πως η ΕΕ θέλει να σταματήσει το Greenwashing;

Πως η ΕΕ θέλει να σταματήσει το Greenwashing;

Εξασφάλιση γνήσιας βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ξεκινήσει μια δραστική αποστολή για τη βελτίωση της διαφάνειας και της σαφήνειας στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναφέρουν τις προσπάθειές τους για τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG). Ένας νέος κανόνας, που ονομάζεται Corporate Sustainability Reporting Directive (Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας – CSRD), τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του έτους.

Η νέα οδηγία της ΕΕ εκσυγχρονίζει και ενισχύει τους κανονισμούς σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες που πρέπει να αναφέρουν οι εταιρείες. Αναδεικνύεται ως μια τρομερή δύναμη κατά του greenwashing, μιας παραπλανητικής πρακτικής κατά την οποία οι εταιρείες υπερβάλλουν για τις περιβαλλοντικές τους συνεισφορές, διαμορφώνοντας μια πορεία προς ένα εταιρικό τοπίο όπου η πραγματική δέσμευση για τη βιωσιμότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.

Διαβάστε ακόμα: Το μέλλον των επενδύσεων ESG

Corporate Sustainability Reporting Directive

Το CSRD επιβάλλει σε όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της ΕΕ να δημοσιοποιούν τεκμηριωμένα εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μεταχείριση των εργαζομένων, τα μέτρα κατά της διαφθοράς, την πρόληψη της δωροδοκίας και τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια.

Με αυτόν τον τρόπο εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της τεράστιας αγοράς ESG, αξίας τρισεκατομμυρίων. Ιστορικά, η εν λόγω αγορά αντιμετώπιζε προβλήματα με ασυνεπή πρότυπα αναφοράς, κακή ποιότητα δεδομένων και αμφισβητήσιμες μεθόδους που χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό των αξιολογήσεων ESG.

Τρία ισχυρά μέτρα

Το CSRD έχει μια νέα προσέγγιση που περιλαμβάνει τρία κύρια μέρη για τη βελτίωση της εταιρικής πληροφόρησης. Πρώτον, οι εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τους αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας της ΕΕ, καθιστώντας τις εκθέσεις τους για τα ESG πιο ακριβείς και συνεπείς. Στη συνέχεια, οι εταιρείες αυτές πρέπει να περάσουν από υποχρεωτικούς ελέγχους, επιτρέποντας τον ενδελεχή έλεγχο των πρακτικών βιωσιμότητάς τους. Τέλος, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις που δείχνουν πώς οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες επηρεάζουν ευρύτερους τομείς, όπως το περιβάλλον και η κοινωνία.

Καταπολέμηση του φαινομένου του greenwashing

Το greenwashing, όπου οι εταιρείες ισχυρίζονται ψευδώς ότι είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από ό,τι είναι, έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον σε όλο τον κόσμο. Το σχολαστικό πλαίσιο που καθιερώνει το CSRD αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό μέσο κατά τέτοιων παραπλανητικών παρουσιάσεων, διευκολύνοντας την αυθεντικότερη και ακριβέστερη απεικόνιση των προσπαθειών των εταιρειών για βιωσιμότητα.

Ένα νέο κύμα κανόνων και ελέγχων

Το παγκόσμιο ρυθμιστικό τοπίο βρίσκεται στα πρόθυρα σημαντικών αλλαγών, με τον εντατικότερο έλεγχο να επικεντρώνεται στην τήρηση των ESG. Διάφορες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υποστηρίζοντας την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στον τομέα της ESG. Σε αυτό το πλαίσιο, το CSRD γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο που συμβάλλει στην οργάνωση των παγκόσμιων προσπαθειών για να γίνουν οι δράσεις ESG πιο αξιόπιστες και ισχυρές.

Διαβάστε ακόμα: Πώς θα κάνουμε το ESG πραγματικότητα

Κοιτάζοντας μπροστά

Η θέσπιση του CSRD φέρνει ελπίδες για ισχυρότερη υπευθυνότητα των εταιρειών και ένα καλύτερο σύστημα για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές πρακτικές και πρακτικές διακυβέρνησης (ESG). Καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να ακολουθούν αυτόν τον νέο κανόνα, περιμένουμε να δούμε πιο ειλικρινείς και ισχυρές δράσεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

Οι νέες οδηγίες δείχνουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς και του σεβασμού των βιώσιμων πρακτικών στις επιχειρήσεις. Καταπολεμώντας το greenwashing και ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια, το CSRD σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην εξέλιξη των παγκόσμιων προτύπων και πρακτικών αειφορίας.

Με πληροφορίες από Wired

Photo: Unsplash

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.