21 Ιούν 2024
READING

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

4 MIN READ

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Η μορφή που έχει πάρει η εταιρική κοινωνική ευθύνη σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από ότι ήταν δέκα χρόνια πριν. Όσο τα επιχειρηματικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα γίνονται πιο σύνθετα, τόσο περισσότερο παρατηρείται μια αυξημένη εστίαση στο πολυτιμότερο, όπως το αποκαλούν, περιουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων – τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με την κατάταξη των πιο δίκαιων εταιρειών της Αμερικής της JUST Capital (2023), οι τρεις πρώτες μοιράζονται την δέσμευσή τους για επένδυση στους εργαζομένους και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι δημιουργούνται περισσότερες πρωτοβουλίες από ποτέ, για να διασφαλιστεί όχι μόνο η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για να υιοθετηθούν πολιτικές και διαδικασίες που προάγουν την ευημερία των εργαζομένων.

Από το Ε στο S

Αυτό που αναμένεται το 2024, είναι πως οι άνθρωποι θα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, οι οποίες πρόκειται να αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερες δεσμεύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Κι αν μέχρι στιγμής το Ε- environment του ESG, ερχόταν πρώτο σε προτεραιότητα, σύμφωνα με στελέχη της Deloitte οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν μπορούν να επιλυθούν, εάν οι άνθρωποι δεν ευημερούν.

Επιπλέον, στα επόμενα χρόνια, προβλέπεται να ασχοληθούν περαιτέρω με το κατά πόσο οι ίδιες οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία για τους ανθρώπους, όχι μόνο τους υπάρχοντες εργαζομένους, αλλά και τους μελλοντικούς, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους επενδυτές και τις κοινότητες που δραστηριοποιούνται.

Οι οργανισμοί όχι μόνο θα προβληματιστούν, αλλά θα ενεργήσουν και στον ρόλο που διαδραματίζουν ως διαχειριστές της ανθρώπινης ευημερίας, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις για ιεράρχηση, μέτρηση και βελτίωση των ανθρώπινων αποτελεσμάτων στις σφαίρες επιρροής τους.

Προστασία της δημοκρατίας

Σε μια χρονιά όπου περισσότερες από 40 χώρες θα προσέλθουν στις κάλπες, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι η κατάσταση στην οποία θα περιέλθει η δημοκρατία θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στον κλάδο των επιχειρήσεων. Οι εταιρικές πολιτικές δαπάνες θα αντιμετωπίσουν περισσότερο έλεγχο από ποτέ, ενώ πολλά ερωτήματα σχετικά με το τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την προστασία της δημοκρατίας πρόκειται να συζητηθούν.

Συνεργασία έναντι ανταγωνισμού

Καθώς η εταιρική ευθύνη συνεχίζει να ωριμάζει, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε ένα πιο συνεργατικό και αμοιβαία επωφελές περιβάλλον. Το 2024, αναμένεται να δούμε περισσότερη συνεργασία από ότι ανταγωνιστικότητα, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να πετύχουν κοινούς στόχους, όπως για παράδειγμα τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Απαραίτητες οι δεξιότητες βιωσιμότητας

Το επάγγελμα εκείνων που ασχολούνται με τη βιωσιμότητα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία και το 2024, η επέκτασή του θα συνεχιστεί με την ενσωμάτωση μέρους των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του σε άλλους ρόλους -χρηματοοικονομικούς και νομικούς.

Με την προσοχή στραμμένη στη δημιουργία αξίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία, η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα θα αυξάνονται, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αντιλαμβάνονται ότι αυτό που συμβαίνει κοινωνικοοικονομικά και γεωπολιτικά, μας αφορά όλους.

Προσαρμογή σε αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια

Αναλυτές του τομέα της βιωσιμότητας προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυστηρό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG, με τις αναλύσεις των δεδομένων να εξελίσσονται τόσο που να μπορούν να συγκριθούν με χρηματοοικονομικές εκθέσεις.

Οι πιέσεις αυτές πιθανότατα να απαιτήσουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων ESG και Οικονομικών και θα ωθήσουν τη ζήτηση για καλύτερα εργαλεία συλλογής, μέτρησης, ελέγχου και αναφοράς.

Αλλαγές γρήγορες και σε πραγματικό χρόνο

Οι στρατηγικές εταιρικής ευθύνης θα συνεχίσουν να εξελίσσονται το 2024, και συχνά να μεταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο, δεδομένου ότι οι εταιρείες και τα στελέχη αντιμετωπίζουν οικονομική αβεβαιότητα, παγκόσμιες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία – όλα αυτά σε μια χρονιά κατά την οποία δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 40 χώρες θα κατευθυνθούν στις κάλπες. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο να είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκεται στο επίκεντρο – για τα στελέχη, για τη χάραξη πολιτικής, για τους ψηφοφόρους και για τους καταναλωτές.

Το 2024 θα απαιτήσει διαφάνεια εκτός από γρήγορες και ευέλικτες στρατηγικές εταιρικής ευθύνης. Θέτοντας πρώτα ως προτεραιότητα τους εργαζόμενους τους, οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν όχι μόνο να εξερευνήσουν το τοπίο όπως αυτό διαμορφώνεται, αλλά και να επιδράσουν θετικά στην ευημερία της κοινότητας, την κλιματική αλλαγή, τη δημοκρατία και πολλά άλλα που έχουμε ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

 

Με πληροφορίες από Forbes

Photo: Unsplash

 

Συνδεθείτε παρακάτω
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.